Trendy jako 26/09/2018 o 10:30

 

CZAS TEMP
°C
PRĘDKO¦Ć WIATRU
km/h
PORYW WIATRU
km/h
KIERUNEK WIATRU
 
WILGOTNO¦Ć
%
CI¦NIENIE
hPa
DESZCZ
mm
Aktualny 12.1 0.0 0.0 Pn 53 1038.3 0.0
5 minut temu 12.2 0.0 0.0 Pn 55 1038.3 0.0
10 minut temu 11.8 0.0 0.0 Pn 55 1038.4 0.0
15 minut temu 11.6 0.0 0.0 Pn 58 1038.5 0.0
20 minut temu 11.6 0.0 0.0 Pn 57 1038.5 0.0
30 minut temu 11.1 0.0 0.0 Pn 60 1038.4 0.0
45 minut temu 10.6 0.0 0.0 Pn 68 1038.5 0.0
60 minut temu 10.2 0.0 0.0 Pn 60 1038.7 0.0
75 minut temu 9.5 0.0 0.0 Pn 65 1038.7 0.0
90 minut temu 8.9 0.0 0.0 Pn 65 1038.5 0.0
105 minut temu 8.3 0.0 0.0 Pn 66 1038.6 0.0
120 minut temu 7.0 0.0 0.0 Pn 73 1038.8 0.0

Rekordy i Statystyki

DESZCZ HISTORIA DESZCZU
Dzi¶ 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) Dzi¶ 1 dzień od ostatniego deszczu w 25/09/2018 01:21
Wczoraj 0.2 mm Tydzień 12.8 mm w ci±gu ostatnich 7 dni.
Miesi±ć 57.6 mm (9 deszczowych dni w tym miesi±cu) Miesi±ć 0.0 mm ostatni miesi±c.
Rok 332.2 mm ( 79 deszczowych dni w tym roku) Rok 0.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia.
MAKSYMALNE TEMPERATURY GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 12.3 °C o 10:26 Max > 30 °C 1 dzień
Wczoraj 13.1 °C o 15:07 Max > 25 °C 11 dni
Miesi±ć 30.1 °C w 20/09/2018 Najcieplejszy dzień 25.7 °C w 19/09/2018
Rok 35.2 °C w 23/08/2018 Najcieplejsza noc 22.0 °C w 19/09/2018
NAJNIŻSZE TEMPERATURY ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 2.8 °C o 02:12 Min < 0 °C 0 dni
Wczoraj 3.7 °C o 23:45 Min < -15 °C 0 dni
Miesi±ć 2.8 °C w 26/09/2018 Najzimniejszy dzień 9.0 °C w 25/09/2018
Rok -15.3 °C w 03/03/2018 Najzimniejsza noc 4.5 °C w 26/09/2018
BAROMETER LOWS NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL)
Dzi¶ 1038.2 hPa o 10:26 Dzi¶ 2.8 °C o 02:12
Wczoraj 1029.5 hPa o 00:00 Wczoraj 3.7 °C o 23:45
Miesi±ć  998.0 hPa w 23/09/2018 Miesi±ć  2.8 °C w 26/09/2018
Rok 992.0 hPa w 12/03/2018 Rok -21.7 °C w 28/02/2018
EWAPOTRANSPIRACJA DESZCZ
Dzi¶ 0.0 mm Dzi¶ 0.0 mm
Wczoraj 0.0 mm Wczoraj 0.2 mm
Miesi±ć 47.0 mm Miesi±ć 57.6 mm
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE NAJWYŻSZY INDEX UV
Dzi¶ 473 W/m2 o 10:28 Dzi¶ 2.3 index o 10:28
Wczoraj 729.0 W/m2 o 12:45 Wczoraj 3.3 index o 12:10

Dane Wiatru

AKTUALNY Wind direction plot
Teraz 0.0 km/h Pn
Poryw 0.0 km/h Pn
Poryw/h 0.0 km/h
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 0.0 km/h Zd o 14:17
Wczoraj 0.0 km/h o 14:17
Miesi±ć 0.0 km/h w 01/09/2018
Rok 78.8 km/h w 21/06/2018
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 0.0 km/h ZdPdZa o 14:17
Wczoraj 0.0 km/h o 14:17
Miesi±ć 0.0 km/h w 01/09/2018
Rok 61.8 km/h w 13/04/2018
RUCH WIATRU
Dzi¶ 0.00 km
Miesi±ć 0.00 km
Rok 27763.88 km