Trendy jako 18/11/2018 o 19:20

 

CZAS TEMP
°C
PRĘDKO¦Ć WIATRU
km/h
PORYW WIATRU
km/h
KIERUNEK WIATRU
 
WILGOTNO¦Ć
%
CI¦NIENIE
hPa
DESZCZ
mm
Aktualny -1.1 5.6 5.6 Pn 80 1026.0 0.0
5 minut temu -1.1 7.4 9.3 Pn 80 1026.1 0.0
10 minut temu -1.2 5.6 5.6 Pn 80 1026.1 0.0
15 minut temu -1.2 7.4 7.4 Pn 80 1026.1 0.0
20 minut temu -1.3 7.4 11.1 Pn 81 1026.1 0.0
30 minut temu -1.4 5.6 7.4 Pn 82 1026.4 0.0
45 minut temu -1.4 0.0 1.9 Pn 82 1026.6 0.0
60 minut temu -1.5 0.0 1.9 Pn 82 1026.5 0.0
75 minut temu -1.7 3.7 7.4 Pn 83 1026.5 0.0
90 minut temu -1.8 7.4 7.4 Pn 83 1026.4 0.0
105 minut temu -1.7 3.7 3.7 Pn 83 1026.6 0.0
120 minut temu -1.2 1.9 3.7 Pn 82 1027.0 0.0

Rekordy i Statystyki

DESZCZ HISTORIA DESZCZU
Dzi¶ 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) Dzi¶ 2 dni od ostatniego deszczu w 16/11/2018 18:18
Wczoraj 0.0 mm Tydzień 1.0 mm w ci±gu ostatnich 7 dni.
Miesi±ć 15.4 mm (6 deszczowych dni w tym miesi±cu) Miesi±ć 0.0 mm ostatni miesi±c.
Rok 15.4 mm ( 96 deszczowych dni w tym roku) Rok 0.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia.
MAKSYMALNE TEMPERATURY GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 1.4 °C o 11:31 Max > 30 °C 0 dni
Wczoraj 3.3 °C o 14:17 Max > 25 °C 0 dni
Miesi±ć 18.7 °C w 06/11/2018 Najcieplejszy dzień 16.2 °C w 06/11/2018
Rok 18.7 °C w 06/11/2018 Najcieplejsza noc 14.1 °C w 02/11/2018
NAJNIŻSZE TEMPERATURY ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ -6.0 °C o 07:31 Min < 0 °C 3 dni
Wczoraj -4.5 °C o 23:55 Min < -15 °C 0 dni
Miesi±ć -6.0 °C w 18/11/2018 Najzimniejszy dzień -1.7 °C w 18/11/2018
Rok -6.0 °C w 18/11/2018 Najzimniejsza noc -4.0 °C w 18/11/2018
BAROMETER LOWS NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL)
Dzi¶ 1025.9 hPa o 19:19 Dzi¶ -8.5 °C o 08:19
Wczoraj 1036.9 hPa o 23:57 Wczoraj -4.5 °C o 23:55
Miesi±ć  1012.8 hPa w 11/11/2018 Miesi±ć  -8.5 °C w 18/11/2018
Rok 1012.8 hPa w 11/11/2018 Rok -8.5 °C w 18/11/2018
EWAPOTRANSPIRACJA DESZCZ
Dzi¶ 0.4 mm Dzi¶ 0.0 mm
Wczoraj 0.5 mm Wczoraj 0.0 mm
Miesi±ć 17.7 mm Miesi±ć 15.4 mm
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE NAJWYŻSZY INDEX UV
Dzi¶ 418 W/m2 o 11:31 Dzi¶ 0.9 index o 11:20
Wczoraj 281.0 W/m2 o 09:54 Wczoraj 0.8 index o 11:14

Dane Wiatru

AKTUALNY Wind direction plot
Teraz 6.0 km/h Pn
Poryw 6.4 km/h Pn
Poryw/h 11.3 km/h
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 19.3 km/h N o 13:08
Wczoraj 19.3 km/h o 00:58
Miesi±ć 61.1 km/h w 01/11/2018
Rok 61.1 km/h w 01/11/2018
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 14.7 km/h N o 13:07
Wczoraj 11.9 km/h o 00:59
Miesi±ć 49.2 km/h w 01/11/2018
Rok 49.2 km/h w 01/11/2018
RUCH WIATRU
Dzi¶ 61.61 km
Miesi±ć 2805.99 km
Rok 2764.55 km