Trendy jako 23/02/2018 o 01:35

 

CZAS TEMP
°C
PRĘDKO¦Ć WIATRU
km/h
PORYW WIATRU
km/h
KIERUNEK WIATRU
 
WILGOTNO¦Ć
%
CI¦NIENIE
hPa
DESZCZ
mm
Aktualny -6.2 7.4 13.0 Pn 81 1024.6 0.0
5 minut temu -6.2 9.3 16.7 Pn 81 1024.5 0.0
10 minut temu -6.2 5.6 9.3 Pn 81 1024.5 0.0
15 minut temu -6.2 7.4 13.0 PnWs 81 1024.6 0.0
20 minut temu -6.2 7.4 9.3 PnWs 81 1024.6 0.0
30 minut temu -6.1 5.6 11.1 Pn 81 1024.6 0.0
45 minut temu -6.0 7.4 7.4 PnWs 80 1024.7 0.0
60 minut temu -5.8 5.6 7.4 Pn 80 1024.7 0.0
75 minut temu -5.6 3.7 7.4 PnWs 79 1024.8 0.0
90 minut temu -5.3 5.6 5.6 Pn 79 1024.9 0.0
105 minut temu -5.1 9.3 9.3 Pn 78 1024.8 0.0
120 minut temu -4.8 3.7 7.4 Pn 78 1024.8 0.0

Rekordy i Statystyki

DESZCZ HISTORIA DESZCZU
Dzi¶ 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) Dzi¶ 2 dni od ostatniego deszczu w 21/02/2018 11:06
Wczoraj 0.0 mm Tydzień 0.2 mm w ci±gu ostatnich 7 dni.
Miesi±ć 4.2 mm (8 deszczowych dni w tym miesi±cu) Miesi±ć 0.0 mm ostatni miesi±c.
Rok 4.2 mm ( 8 deszczowych dni w tym roku) Rok 0.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia.
MAKSYMALNE TEMPERATURY GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ -5.2 °C o 00:00 Max > 30 °C 0 dni
Wczoraj 0.8 °C o 14:41 Max > 25 °C 0 dni
Miesi±ć 7.2 °C w 16/02/2018 Najcieplejszy dzień 4.2 °C w 01/02/2018
Rok 7.2 °C w 16/02/2018 Najcieplejsza noc 5.7 °C w 01/02/2018
NAJNIŻSZE TEMPERATURY ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ -6.2 °C o 01:21 Min < 0 °C 23 dni
Wczoraj -6.9 °C o 07:22 Min < -15 °C 0 dni
Miesi±ć -12.6 °C w 06/02/2018 Najzimniejszy dzień -5.7 °C w 06/02/2018
Rok -12.6 °C w 06/02/2018 Najzimniejsza noc -9.4 °C w 06/02/2018
BAROMETER LOWS NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL)
Dzi¶ 1024.5 hPa o 01:22 Dzi¶ -11.7 °C o 01:30
Wczoraj 1024.3 hPa o 15:24 Wczoraj -10.5 °C o 23:36
Miesi±ć  1001.0 hPa w 01/02/2018 Miesi±ć  -16.8 °C w 06/02/2018
Rok 1001.0 hPa w 01/02/2018 Rok -16.8 °C w 06/02/2018
EWAPOTRANSPIRACJA DESZCZ
Dzi¶ 0.0 mm Dzi¶ 0.0 mm
Wczoraj 1.2 mm Wczoraj 0.0 mm
Miesi±ć 11.1 mm Miesi±ć 4.2 mm
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE NAJWYŻSZY INDEX UV
Dzi¶ 0 W/m2 o 00:00 Dzi¶ 0.0 index o 00:00
Wczoraj 422.0 W/m2 o 12:28 Wczoraj 1.3 index o 11:22

Dane Wiatru

AKTUALNY Wind direction plot
Teraz 7.6 km/h PnPnZd
Poryw 6.4 km/h PnPnZd
Poryw/h 16.1 km/h
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 18.5 km/h NE o 00:01
Wczoraj 27.8 km/h o 13:09
Miesi±ć 37.0 km/h w 15/02/2018
Rok 37.0 km/h w 15/02/2018
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 15.4 km/h NE o 00:00
Wczoraj 21.2 km/h o 14:25
Miesi±ć 27.2 km/h w 11/02/2018
Rok 27.2 km/h w 11/02/2018
RUCH WIATRU
Dzi¶ 9.03 km
Miesi±ć 1863.44 km
Rok 1831.62 km