Strefy klimatyczne (USDA)

Różne gatunki palm przystosowały się do różnych warunków temperaturowych, aby dokładniej sprecyzować, jaka roślina może rosnąć w danym rejonie, świat został podzielony na strefy klimatyczne USDA (United States Department of Agriculture). Podział ten powstał na podstawie badań średnich minimalnych temperatur w okresie zimowym.

TEMPERATURA (C) STREFY TEMPERATURA (F)
poniżej -45,6 1 poniżej -50
-42,8 do -45,5 2a -45 do -50
-40 do -42,7 2b -40 do -45
-37,3 do -40 3a -35 d0 -40
-34,5 do -37,2 3b -30 do -35
-31,7 do -34,4 4a -25 do -30
-28,9 do -31,6 4b -20 do -25
-26,2 do -28,8 5a -15 do -20
-23,4 do -26,1 5b -10 do -15
-20,6 do -23,3 6a -5 do -10
-17,6 do -20,5 6b 0 do -5
-15,0 do -17,7 7a 5 do 0
-12,3 do -15,0 7b 10 do 5
-9,5 do -12,2 8a 15 do 10
-6,7 do -9,4 8b 20 do 15
-3,9 do -6,6 9a 25 do 20
-1,2 do -3,6 9b 30 do 25
1,6 do -1,1 10a 35 do 30
4,4 do 1,7 10b 40 do 35
powyżej 4,5 11 powyżej 40

Poniższa mapa przedstawia zakres stref wg. USDA dla EUROPY

Zakres stref wg. USDA dla Europy

  • Losowa oferta

    110a-1 150 160 pien