Rhapidophyllum hystrix

Rhapidophyllum hystrix zwany jest także palmą igłową z tego względu, że pokryty jest bardzo dużą ilością sztywnych i ostrych igieł chroniących jego koronę liściową. Gatunek ten pochodzi z południowo wschodnich wybrzeży USA i dzięki postępującemu niszczeniu jego naturalnego środowiska staje się coraz bardziej rzadki. Jest to najbardziej mrozoodporna palma, przynajmniej w klimacie z ciepłymi i gorącymi latami. Dorosłe okazy spokojnie znoszą temperaturę -21C bez uszkodzeń. Znany jest przypadek gdzie palm przeżyła mróz sięgający -31C w Knoxville, Tennessee.  Charakterystyka: Rhapidophyllum hystrix ma piękne mocno zielone palczaste liście, które są srebrzyste od spodu. Pień nadziemny jest raczej krótki (około 30cm). Jest to roślina, która rośnie bardzo wolno. Pięćdziesięcioletnia palma na Florydzie osiągnęła 3m wysokości i szerokości. Trzy, czteroletnie okazy mają zazwyczaj (30-37 cm). Mrozoodporność: Doświadczenia wskazują, że palma igłowa może rosnąć w strefie 5-7. Znany jest przypadek ogrodnika, który w strefie 3b Wisconsin, uprawiał przez kilkanaście lat tą palmę z dużymi sukcesami. Według Francko (2000) mrozoodporność tej palmy to -26C. Różne: Najlepszym miejscem w jakim powinna rosnąc to pełne słońce, choć można ją też uprawiać w miejscach zacienionych, palma ta nie jest wybredna jeśli chodzi o rodzaj ziemi w jakiej żyje, ale bardzo pomaga jej dobry drenaż i dużo materii organicznej. Nawozić należy corocznie na wiosnę, wolno rozpuszczalnym, kompletnym, granulowanym nawozem. W strefie 7 i cieplejszej zaleca się jeszcze nawożenie w środku jesieni. Należy zwrócić szczególną uwagę na podlewanie podczas pierwszych kilku lat. Palma, która już jest dobrze ukorzeniona znosi susze, ale jak inne palmy, przez kilka pierwszych lat w gruncie jest narażona na stres wywołany letnimi suszami. Ochrona zimowa:  W okresie zimowym palmę należy okrywać około 10cm warstwą liści, gałęzi sosny lub słomą, w strefie 6b i chłodniejszej roślinę należy opryskiwać w środku grudnia i drugi raz w środku stycznia środkiem przeciw wysuszającym zawierającym środek grzybobójczy z miedzią lub innym o szerokim spektrum grzybo i bakteriobójczym. Roślina usytuowana w pełnym słońcu szybciej rośnie, lecz taka lokalizacja powoduje większe zimowe uszkodzenia kiedy jest wystawiona na działanie słońca i wiatru. W rzeczywistości wiatr jest głównym czynnikiem, który wpływa na uszkodzenia palm. Jeśli palma jest usytuowana w wietrznym miejscu zalecane jest postawienie wiatrochronu podczas zimowych miesięcy. Najlepszym przyjacielem palm podczas zimy jest śnieg. Jeśli pojawi się trochę śniegu na ziemi, a zapowiada się niska temperatura, należy śnieg podsypać pod roślinę jak blisko się da przykrywając nawet liście. Doświadczenia przeprowadzone w Wisconsin pokazały, że części rośliny przykryte nawet 2,5 cm śniegu zostały nieuszkodzone przy temperaturze powietrza -26C i prawdopodobnie niższej nawet w wietrznych warunkach.

  • Losowa oferta

    150 160 nain pien